Innkalling til kretsting 3. februar 2018

Det kalles inn til Kretsting i Hordaland svømmekrets:

Dato: 3. februar 16.30

Sted: Scandic Bergen City

Klubbene oppfordres til å sende forslag på kandidater til styre og 

utvalg til valgkomiteen i tillegg til vanlige forslag som ønskes behandlet. 

Innkomne forslag skal være Kretsen i hende minimum 2 uker før årsmøtet (22. januar 2018)

Påmelding til kretsting gjøres vha fullmaktskjema.

Forslag og påmelding til kretsting sendes per e-post til leder@hordaland-svommekrets.no innen 22.januar 2018.

 

Det vil samme dag bli arrangert en trener- ledersamling med gode 

aktuelle foredrag, vi håper klubbene prioriterer dette.

Seminaret vil starte kl. 11.00 og avsluttes med middag på hotellet kl. 19.00

Seminar og middag vil dekkes av kretsen, reise og eventuelt hotellopphold må dekkes av den enkelte klubb.

Endelig program for seminaret vil bli sendt ut uke 3.

Påmelding til seminar sendes per e-post til leder@hordaland-svommekrets.no innen mandag 22. januar.

 

Kretsen ønsker våre klubber et godt nytt år, med mye aktivitet.

 

Marit Pedersen

Hordaland svømmekrets

leder

 

UtskriftE-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431